All for Joomla All for Webmasters

pl wersja PDF
eng version pdf

Regulamin Szkoły Tańca No Limits z dnia 01.05.2016

Proszę zaakceptować powyższy regulamin w formie elektronicznej:

 

Akceptacja regulaminu – kliknij TUTAJ

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w zajęciach tanecznych, Pole Dance i rekreacyjnych organizowanych przez No Limits Barbara Opiełka z siedzibą we Wrocławiu (50-077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 NIP: 8971806678 (dalej: „Szkoła Tańca No Limits” lub „Szkoła”).
 2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym w recepcji Szkoły Tańca No Limits oraz na stronie http://nolimits.art.pl/index.php/cennik.
 3. Zapisy na zajęcia możliwe są w recepcji Szkoły Tańca No Limits oraz poprzez stronę internetową http://nolimits.art.pl/ oraz http://nolimits.art.pl/poledance
 4. Osoba zainteresowana zapisaniem się na zajęcia jest obowiązana do podania następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
 5. Osoba zainteresowana staje się uczestnikiem wybranego kursu z chwilą zapisania się i dokonania wymaganej opłaty, zgodnie z wybraną opcją uczestnictwa (bilet jednorazowy, karnet, karty sportowe).
 6. Uczestnik kursu obowiązany jest do aktualizacji danych wymaganych zgodnie z pkt 4 niniejszego regulaminu.
 7. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona (obowiązuje kolejność zgłoszeń).
 8. Czas pojedynczych zajęć Pole Dance wynosi 50 min, zajęć tanecznych i innych 55 min.
 9. Uczestnik kursu (dalej także jako: kursant) oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, oraz posiada aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych i zajęć tanecznych i w związku z tym uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca No Limits na własną odpowiedzialność. . Szkoła Tańca No Limits nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z uczestnictwem w zajęciach, które nie wynikają z jej zaniedbań.
 10. Przed zajęciami zależy zgłaszać wszelkie kontuzje, urazy. Ze względu ryzyko odniesienia kontuzji nie należy uczestniczyć w zajęciach Pole Dance w przypadku stwierdzonej ciąży.
 11. Na terenie Szkoły Tańca No Limits obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem środków odurzających, mogą zostać wyproszone z zajęć.
 12. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, z uwzględnieniem czasu na formalności na recepcji Szkoły.
 13. Kursant Szkoły Tańca No Limits powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia zgłosić się na recepcję celem zakupu biletu, okazania karnetu lub użycia karty sportowej.
 14. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy kursu i pracownicy Szkoły. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Postanowienie nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości.
 15. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.
 16. Na zajęciach (wszystkich poza Pole Dance) należy ćwiczyć w czystym obuwiu zmiennym (baletki, trampki itp.) lub w butach tanecznych. Wchodzenie na sale taneczne w butach z metalowymi flekami oraz czarnymi podeszwami zostawiającymi ślady jest niedozwolone.
 17. Na zajęciach na Sali Pole Dance ćwiczymy na boso. Warto wziąć ze sobą buty zmienne, żeby przejść z szatni do sali ćwiczeń. Obowiązuje zakaz wchodzenia na sale bez obuwia zmiennego.
 18. Dotyczy zajęć na sali Pole Dance:
  1. Zalecany jest strój: krótkie spodenki oraz top sportowy lub koszulka.
  2. Przed zajęciami nie należy smarować ciała balsamami, kremami (ze względu na zmniejszenie przyczepności skóry)
  3. Przed zajęciami należy zdjąć wszelką biżuterię, pierścionki, zegarki.
  4. Uczestnik zajęć Pole Dance nie może wykonywać figur samodzielnie bez zgody instruktora lub asekuracji.
 19. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest pozostawić porządek na swoim miejscu ćwiczeń (wyrzucić kubeczek, zabrać swoje rzeczy, wyczyszcić rury, odłożyć materac).
 20. Instruktor ma prawo wyprosić kursanta z zajęć gdy nie przestrzega regulaminu, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lub gdy zachowanie naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali.
 21. Szkoła Tańca No Limits nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Szkoły.
 22. Szkoła Tańca No Limits nie zapewnia zamykanych szafek dla każdego kursanta. Cenne rzeczy można wziąć ze sobą na salę taneczną i położyć w wyznaczonym do tego miejscu.
 23. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20zł.
 24. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia (lustra, elewacje
 25. ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 26. W celu zapewnienia wyrównanego poziomu zajęć, kursant, który odstaje umiejętnościami od reszty grupy, może zostać przeniesiony do kursu adekwatnego poziomem.
 27. W przypadku niedyspozycji instruktora, Szkoła Tańca No Limits ma prawo zorganizować zastępstwo lub odwołać zajęcia. W razie ich odwołania osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie przedłużona o kolejny tydzień. Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć w razie nieobecności tylko jednego z instruktorów prowadzących dane zajęcia.
 28. W przypadku małej liczby osób w grupie, Szkoła Tańca No Limits ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub ważność karnetu zostanie przedłużona o kolejny tydzień.
 29. Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia obiektu w całości lub części w związku z naprawami, konserwacją itp.

OSOBY POSIADAJĄCE KARTĘ SPORTOWĄ – WSZYSTKIE KURSY ZA WYŁĄCZENIEM SAL POLE DANCE

 1. Szkoła Tańca No Limits honoruje karty sportowe wymienione na stronie http://nolimits.art.pl/index.php/cennik
 2. Karty sportowe nie obowiązują na zajęciach Premium oraz wydarzeniach specjalnych np. warsztaty, imprezy. Informacja o tym będzie zamieszczona w formularzach zapisu.
 3. Kursanci Szkoły Tańca No Limits korzystający z kart sportowych zobowiązani są do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 30zł za każdy kurs taneczny, w którym uczestniczą.
 4. Kursant powinien mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, wydany przed organ państwowy, np. dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub studencką, prawo jazdy.
 5. Termin wpłacania kaucji:
  1. W przypadku nowo otwierającego się kursu – najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć;
  2. W przypadku dołączenia do już trwającego kursu – najpóźniej w dniu drugich zajęć z udziałem kursanta;
  3. Wpłat należy dokonywać na recepcji Szkoły Tańca No Limits przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 lub przelewem na numer konta podany w zakładce „kontakt” na stronie http://www.nolimits.art.pl w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, nazwę kursu i jego poziom (np. Bachata P1 ), oraz dzień i godzinę odbywania się zajęć (np. Środa 19.15).
  4. W przypadku nieuregulowania kaucji w wyznaczonych terminach Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do odmowy udziału kursanta w kolejnych zajęciach.
 6. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku kiedy kursant rezygnuje z zajęć lub gdy grupa zostaje zamknięta. Można to zrobić na recepcji Szkoły Tańca No Limits, lub zgłosić mailowo prośbę o przelew.
 7. Kursant może odebrać kaucję dopiero po uczestnictwie w 4 zajęciach danego kursu. Przy wcześniejszej rezygnacji kaucja nie podlega zwrotowi.
 8. Kursanci zobowiązani są do informowania o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia poprzez zgłoszenie smsem pod nr. Tel. 786 187 159 – w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności.
  1. Jednej nieobecności zgłoszonej w terminie w miesiącu kalendarzowym nie trzeba odrabiać. Kaucja nie przepada (nie dotyczy zajęć Pole Dance). Zalecane jest odrobienie zajęć aby nie zaniżać poziomu grupy.
  2. Zgłoszenie po terminie (tj. między godziną 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia a godziną rozpoczęcia zajęć) lub drugie i kolejne zgłoszenie nieobecności w miesiącu kalendarzowym, skutkować będzie pobraniem 15 zł z kaucji. Kaucję można odzyskać jeśli w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności kursant odrobi zaległe zajęcia, biorąc udział w innym kursie lub zgłaszając się na zastępstwo (konieczne są wcześniejsze zapisy, których dokonywać można pod numerem tel. +48 786 187 159 lub na recepcji Szkoły). Odrobienie zaległości skutkuje zwrotem utraconej kwoty do puli kaucji danego kursanta.
  3. W przypadku nie poinformowania o nieobecności lub poinformowania po rozpoczęciu zajęć, kursant traci część kaucji – 15zł – bez możliwości odzyskania.
  4. W przypadku zajęć porannych tj. między godziną 7:00 a 12:00 nieobecność można zgłosić maksymalnie do 22:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Po tym terminie od razu zostaje pobrana część kaucji.
 9. Kursant Szkoły Tańca No Limits powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia dokonać formalności związanych z kartami sportowymi na recepcji.

OSOBY POSIADAJĄCE KARTĘ SPORTOWĄ – KURSY NA SALACH POLE DANCE

 1. Szkoła Tańca No Limits honoruje karty sportowe wymienione na stronie http://nolimits.art.pl/index.php/cennik
 2. Karty sportowe nie obowiązują na zajęciach Premium oraz wydarzeniach specjalnych np. warsztaty, imprezy.
 3. Informacja o tym będzie zamieszczona w formularzach zapisu.
 4. Kursanci Szkoły Tańca No Limits korzystający z kart sportowych zobowiązani są do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 60zł za każdy kurs Pole Dance lub innym na salach Pole Dance, w którym uczestniczą.
 5. Kursant powinien mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, wydany przed organ państwowy, np. dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub studencką, prawo jazdy.
 6. Termin wpłacania kaucji:
  1. W przypadku nowo otwierającego się kursu – najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć;
  2. W przypadku dołączenia do już trwającego kursu – najpóźniej w dniu drugich zajęć z udziałem kursanta;
  3. Wpłat należy dokonywać na recepcji Szkoły Tańca No Limits przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 lub przelewem na numer konta podany w zakładce „kontakt” na stronie http://www.nolimits.art.pl w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, nazwę kursu i jego poziom (np. Pole Dance P1 ), oraz dzień i godzinę odbywania się zajęć (np. Środa 19.15).
  4. W przypadku nieuregulowania kaucji w wyznaczonych terminach Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do odmowy udziału kursanta w kolejnych zajęciach.
  5. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku kiedy kursant rezygnuje z zajęć lub gdy grupa zostaje zamknięta. Można to zrobić na recepcji Szkoły Tańca No Limits, lub zgłosić mailowo prośbę o przelew.
 7. Kursant może odebrać kaucję dopiero po uczestnictwie w 4 zajęciach danego kursu. Przy wcześniejszej rezygnacji kaucja nie podlega zwrotowi.
 8. Kursanci proszeni są o informowanie o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Przyjmujemy zgłoszenia smsem pod nr. Tel. 786 187 159 – w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności. Nieobecność należy odrobić w ciągu 2 tygodni, pamiętając, że nie można użyć kart sportowych dwa razy dziennie.
  1. Zgłoszenie po terminie (tj. od 22:00 dzień przed do godziny rozpoczęcia zajęć), skutkować będzie pobraniem 20 zł z kaucji. Kaucję można odzyskać jeśli w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności odrobisz zaległe zajęcia, biorąc udział w innym kursie lub zgłaszając się na zastępstwo (konieczne są wcześniejsze zapisy, których dokonywać można SMSem pod numerem tel. +48 786 187 159 lub na recepcji szkoły). Odrobienie zaległości skutkuje zwrotem utraconej kwoty do puli kaucji danego kursanta.
  2. W przypadku nie poinformowania o nieobecności lub poinformowania po rozpoczęciu zajęć, kursant od razu traci część kaucji – 20zł – bez możliwości odrobienia.
  3. Wyjątek stanowią zajęcia poranne tj. w godzinach 7:00-12:00. Nieobecność zgłoszoną do 22:00 dzień przed kursem można odrobić w ciągu 2 tygodni. Nieobecności zgłoszonej po 22:00 dzień przed kursem lub w dniu zajęć nie można odrobić – skutkuje pobraniem 20zł kaucji.
 9. Kursant Szkoły Tańca No Limits powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia dokonać formalności związanych z kartami sportowymi na recepcji.

OSOBY POSIADAJĄCE KARNET – NIEZALEŻNIE OD RODZAJU KURSU

 1. Kursanci Szkoły Tańca No Limits posiadający wykupiony karnet, nie mają obowiązku wpłacania kaucji.
 2. Karnet należy zakupić:
  1. W przypadku nowo otwieranego kursu – najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  2. W przypadku dołączenia do już trwającego kursu – najpóźniej w dniu drugich zajęć z udziałem kursanta;
  3. Wpłat należy dokonywać na recepcji Szkoły Tańca No Limits przy ul. Kazimierza Wielkiego 27, w innej placówce szkoly lub przelewem na numer konta podany w zakładce „Kontakt” na stronie http://www.nolimits.art.pl w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, nazwę kursu i jego poziom (np. Bachata P1 ), oraz dzień i godzinę odbywania się zajęć (np. Środa 19.15).
 3. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi, jest imienny i nie można go przekazać innej osobie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Szkoły Tańca No Limits, możliwe jest przeniesienie karnetu na inną osobę z zachowaniem terminu ważności i rodzaju karnetu.
 4. Kursanci zobowiązani są do informowania o swoich ewentualnych nieobecnościach maksymalnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia poprzez zgłoszenie smsem pod nr. Tel. 786 187 159 – w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności.
 5. Jeśli kursant zgłosi nieobecność w terminie (do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia), ważność karnetu zostanie przedłużona:
  1. maksymalnie raz o tydzień – w przypadku karnetu na 4 wejścia;
  2. maksymalnie dwa razy o tydzień – w przypadku karnetu na 8 wejść.
  3. W innym przypadku wejście przepada. Szkoła Tańca No Limits nie zwraca poniesionych kosztów za nieobecność na zajęciach. Niewykorzystanych wejść nie można też przenieść na kolejny miesiąc.
 6. Kursant Szkoły Tańca No Limits powinien każdorazowo przed wejściem na zajęcia okazać karnet na recepcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualną wersję można znaleźć na stronie: http://nolimits.art.pl/regulaminnolimits.pdf oraz na recepcji Szkoły.

Każda osoba korzystająca z zajęć w Szkole Tańca No Limits akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W przypadku niepełnoletnich kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.

Wszelkie odpowiedzi dotyczące kaucji, oraz odrabiania zajęć udzielane są pod numerem telefonu: +48 726 585 726, mailowo pod adresem: info@nolimits.art.pl oraz na recepcji Szkoły Tańca No Limits.

Szkoła Tańca No Limits zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na potrzeby relacji na stronie www i fanpage’u szkoły.

Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Szkołę Tańca No Limits w celach informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Regulamin warsztatów w Szkole Tańca No Limits z dnia 01.06.2016 r.

http://nolimits.art.pl/regulaminweekend.pdf

 

 

Proszę zaakceptować powyższy regulamin w formie elektronicznej:

 

Akceptacja regulaminu – kliknij TUTAJ

No Limits’ Dance School Regulations dated on 1.05.2016

Please           accept            the            terms           and            conditions           in            electronic           form:

 

Accept the terms – Click HERE

GENERAL RULES

 1. These Regulations define the terms of participation in the dance classes, Pole Dance classes and recreational activities organized by ‘No Limits Barbara Opiełka’ based in Wroclaw (50-at Kazimierza Wielkiego Street 27, VAT number: 8971806678 (hereinafter called: the No Limits Dance School’ or ‘School’).
 2. The fees for classes are specified in the price list which is available at the front desk of ‘No Limits’ Dance School and on the website http://www.nolimits.art.pl/index.php/cennik.
 3. Registration for the classes is possible at the front desk of ‘No Limits’ Dance School and through the website http://www.nolimits.art.pl/ and http://www.nolimits.art.pl/poledance.
 4. The person interested in signing up for the classes is obliged to provide the following information: name, surname, phone number, e-mail address.
 5. An interested person is becoming a participant of the course at the moment of signing up and making the required fees, according to the option selected for participation (one-time ticket, pass, sports cards).
 6. The participant is obliged to update the required personal data in accordance with paragraph No. 4 of these Regulations.
 7. The number of places in classes is limited (apply the registration order).
 8. The time of Pole Dance classes is 50 minutes, dance classes and other activities – 55 minutes.
 9. The participant declares that she/he is aware of their health and physical condition and have a valid medical examinations which allow to practice physical exercise and dance classes, and therefore participate in activities organized by ‘No Limits’ Dance School on her/his own responsibility. ‘No Limits’ Dance School shall not be liable for any damages caused in connection with participation in activities that do not result from its negligence.
 10. The participant must report any injuries before classes. Because of the risk of injury, do not attend in Pole Dance classes if you are pregnant.
 11. Smoking and alcohol consumption in School is forbidden. People under the influence of drugs will be turned out.
 12. The participant should come on time on classes, including the time for paperwork at the front desk in School.
 13. Before entry on classes the participant should always go to the reception to buy a ticket, show pass or use the sport card.
 14. Only participants and staff of the School can stay in the classroom during classes. Those who do not participate in classes (parents, family, friends) are not allowed to stay in the classroom. The decision does not concern in case of special activities prepared for the guests.
 15. Recording of the whole classes is prohibited, the recording of the presented sequence is possible only with the instructor approval.
 16. On all classes (except Pole Dance) the participant must have alternative clean shoes (ballet shoes, sneakers, etc.) or dance shoes. Entering into the classroom in shoes with metal heel-tips and black soles that leave marks is prohibited.
 17. In Pole Dance classroom we practice barefoot. It is worth to bring alternative shoes that allow to go from the locker room to the exercise room. It is prohibited to enter the room without alternative shoes.
 18. Applies to classes in Pole Dance classroom:
  1. Recommended outfit: shorts and sport top or T-shirt.
  2. Before the classes, please do not lubricate body using lotions and creams (due to the reduction of adherence of the skin).
  3. Before classes please remove all jewelry, rings and watches.
  4. Participant of Pole Dance classes cannot perform figures alone without the instructor permission or assurance.
  5. Each participant is obliged to leave the tidiness in place of exercise (throw away the cup, take personal things, clean pole, put away a mattress).
 19. The instructor can turn out the participant from classes if she/he does not adhere to the rules or disturbs in conducting of classes.
 20. ‘No Limits ‘ Dance School is not responsible for valuables left in the locker room and on the School grounds.
 21. ‘No Limits’ Dance School does not guarantee lockers for each participant. You can you’re your valuable things with you to the classroom and put them in a suitable place.
 22. The fee for lost key to the locker is 20 PLN.
 23. Each person who causes any loss or damage of equipment and facilities for exercise and other accessories (e.g. mirrors, walls, posters, floor) has financial responsibility for damage.
 24. In order to ensure a consistent level of classes, the participant who deviates of the skills from the rest of group, can be transferred to an adequate level course.
 25. In case of instructor’s illness, ‘No Limits’ Dance School has the right to arrange a replacement or call off the classes. In case of recall the classes, participants who paid for them, will receive a refund or the validity of the pass will be extended for another week. ‘No Limits’ Dance School reserves the right to conduct classes in case of the absence of only one of the instructors conducting the classes.
 26. In the case of a small number of participants in the group, School has the right to close the group or call off the classes. In this case, the participants who paid for classes, will receive a refund or the validity of the pass will be extended for another week.
 27. ‘No Limits’ Dance School reserves the right to temporarily close the whole object or its part due to repairs, maintenance etc.

SPORT CARD HOLDERS – ALL COURSES EXEPT POLE DANCE CLASSES

 1. ‘No Limits’ Dance School honors sport cards listed on the website http://www.nolimits.art.pl/index.php/cennik.
 2. Sport cards do not apply for Premium classes and special events e.g. workshops. This information will be published in the enrollment forms.
 3. Participants who are using sport cards must pay a returnable deposit of 30 PLN for each course, in which they participate.
 4. The participant must show a valid identification document with photo, issued by the state authority, e.g. ID card, passport, the residence card, student ID card, a driving license.
 5. The term for payment the deposit:
  1. In the case of the new course – at the latest two days before the start of classes;
  2. In the case of joining the already ongoing course – at the latest on the second classes with the participant’s presence;
  3. Payments should be made at the front desk in ‘No Limits’ Dance School at Kazimierza Wielkiego Street 27 or via bank transfer on account number given in the „Kontakt” bookmark on a website http://www.nolimits.art.pl. In transfer title please enter your name and surname, the name of the course and its level (eg. Bachata P1), day and time of the classes (eg. Wednesday 19.15).
  4. In case of lack of settlement of the deposit within the given deadlines School reserves the right to refuse the participation in the next classes.
 6. The deposit is returnable if the participant resigns from classes or when the group is closed. You can get back your deposit at the front desk in School or send an e-mail with request for bank transfer.
 7. The participant can receive the deposit only after participating in 4 classes of a particular course. In case of prior resignation, the deposit is not returnable.
  1. Participants are obligated to notify their potential absences till 10 p.m. the day before classes via text message at (+48) 786 187 159 – in message please enter the name, surname, date and time of the course, the date of absence.
  2. There is not necessary to catch up on the classes, only if the absence was notified one time in a month. The deposit will not be lost (it does not apply to Pole Dance classes). It is recommended to catch up on the classes not to understate the level of the group.
  3. A notification after the deadline (between 10 p.m. the day before the classes and the start time of classes), or the second and subsequent notification of absence in a month, will result in charging of 15 PLN from the deposit. You can get back the deposit if within two weeks from the date of the absence you catch up on the classes, taking part in another course or you join another course as a proxy (you have to enroll for classes at (+48) 786 187 159 or at the front desk in School). Working off the classes has results in the return of the lost amount from the deposit.
  4. If you do not notify about the absence or inform us after the start time of the classes, you will lose a part of the deposit – 15 PLN – without the possibility of get it back.
  5. In the case of morning classes, between 7 a.m. and 12 o’clock, you are obliged to notify the absence till 10 p.m. the day before classes. After this time a part of the deposit will be lost.
 8. Before entering the classes the participant should always make the formalities related to sport card at the front desk.

SPORT CARD HOLDERS –POLE DANCE CLASSES

 1. ‘No Limits’ Dance School honors sport cards listed on the website http://www.nolimits.art.pl/index.php/cennik.
 2. Sport cards do not apply for Premium classes and special events e.g. workshops.
 3. Participants who are using sport cards must pay a returnable deposit of 60 PLN for each Pole Dance course or another course in Pole Dance classroom, in which they participate.
 4. The participant must show a valid identification document with photo, issued by the state authority, e.g. ID card, passport, the residence card, student ID card, a driving license.
 5. The term for payment the deposit:
  1. In the case of the new course – at the latest two days before the start of classes;
  2. In the case of joining the already ongoing course – at the latest on the second classes with the participant’s presence;
  3. Payments should be made at the front desk in ‘No Limits’ Dance School at Kazimierza Wielkiego Street 27 or via bank transfer on account number given in the „Kontakt” bookmark on a website http://www.nolimits.art.pl. In transfer title please enter your name and surname, the name of the course and its level (eg. Pole Dance P1), day and time of the classes (eg. Wednesday 19.15).
  4. In case of lack of settlement of the deposit within the given deadlines School reserves the right to refuse the participation in the next classes.
 6. The deposit is returnable if the participant resigns from classes or when the group is closed. You can get back your deposit at the front desk in School or send an e-mail with request for bank transfer.
 7. The participant can receive the deposit only after participating in 4 classes of a particular course. In case of prior resignation, the deposit is not returnable.
 8. Participants are obligated to notify their potential absences till 10 p.m. the day before classes via text message at (+48) 786 187 159 – in message please enter the name, surname, date and time of the course, the date of absence. You can catch up on your absence during two weeks. Please remember that you cannot use your sport card two times in the same day.
  1. A notification after the deadline (between 10 p.m. the day before the classes and the start time of classes) will result in charging of 20 PLN from the deposit. You can get back the deposit if within two weeks from the date of the absence you catch up on the classes, taking part in another course or you join another course as a proxy (you have to enroll for classes at (+48) 786 187 159 or at the front desk in School). Working off the classes has results in the return of the lost amount from the deposit.
  2. If you do not notify about the absence or inform us after the start time of the classes, you will lose a part of the deposit – 20 PLN – without the possibility of get it back.
  3. In the case of morning classes, between 7 a.m. and 12 o’clock, you are obliged to notify the absence till 10 p.m. the day before classes – this kind of absence you can work off during two weeks. If you notify about you absence after deadline or in the day of classes, a part of the deposit (20 PLN) will be lost.
 9. Before entering the classes the participant should always make the formalities related to sport card at the front desk.

PASS HOLDERS – ALL COURSES

 1. Participants who are using a pass must not pay a returnable deposit.
 2. The pass must be purchased:
  1. In the case of the new course – at the latest two days before the start of classes;
  2. In the case of joining the already ongoing course – at the latest on the second classes with the participant’s presence;
  3. Payments should be made at the front desk in ‘No Limits’ Dance School at Kazimierza Wielkiego Street 27, in another establishment of School or via bank transfer on account number given in the „Kontakt” bookmark on a website http://www.nolimits.art.pl. In transfer title please enter your name and surname, the name of the course and its level (eg. Bachata P1), day and time of the classes (eg. Wednesday 19.15).
 3. The pass is not returnable, it is personal and cannot be transferable to another person. Under exceptional circumstances, with the approval of the School, you can transfer the pass to another person with a term of validity and the type of a pass.
 4. Participants are obligated to notify their potential absences till 10 p.m. the day before classes via text message at (+48) 786 187 159 – in message please enter the name, surname, date and time of the course, the date of absence.
  1. If the participant notifies about absence on time (until 10 p.m. the day before classes), validity of the pass will be extended:
   • maximum once by a week – in the case of the pass for 4 entrances;
   • maximum of two times by a week – in the case of the pass for 8 entrances.
  2. In another case, the entrance is lost. ‘No Limits’ Dance School does not pay the costs incurred by the absence on classes. Unused entrances cannot be transferred to the next month.
 5. Before entering the classes the participant should always show the valid pass at the front desk.

FINAL PROVISIONS

 1. ‘No Limits’ Dance School reserves the right to change the Regulations. The current version of the Regulations is available on a website: http://www.nolimits.art.pl/regulaminnolimits.pdf and at the front desk.
 2. Each participant of classes in the School has to accept these terms and conditions and agrees to abide the Regulations.
 3. In the case of underage participants, this Regulations also apply to their legal guardians.
 4. If you have any question regarding the deposit or working off the classes, please call us: (+48) 726 585 726, send us an e-mail: info@nolimits.art.pl or ask our receptionists in School.
 5. ‘No Limits’ Dance School reserves the right to photograph, recording and filming of classes and using this material for the purpose of managing the website and fanpage.
 6. Your application for participation in the classes means that you hereby agree for processing personal data by the School of Dance No Limits for information purposes in accordance with the Regulation for the protection of personal data passed on the following day: 29th August 1997 (consolidated text Dz. U. of 2002. No. 101 item. 926 as amended).

Please           accept            the            terms           and            conditions           in            electronic           form:

 

Accept the terms – Click HERE

Free WordPress Themes, Free Android Games